logo

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Tài liệu liên quan: 

Hướng dẫn bình chọn VNPay và Momo


Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2023.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản"). Điều khoản này chi phối và áp dụng cho quyền truy cập và sử dụng của bạn đối với trang web www.eventista.vn và các dịch vụ mạng xã hội của Eventista có sẵn qua trang web của Eventista ("Dịch vụ"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Điều khoản này. 


ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng Dịch vụ.

Bạn không được đăng tải hình ảnh bạo lực, nghệ thuật không mặc quần áo đầy đủ, có tính phân biệt, bất hợp pháp, vi phạm quyền, khiêu dâm hoặc gợi cảm qua Dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra thông qua tài khoản của bạn và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không bán, chuyển nhượng, cấp phép hoặc gán tên tài khoản, người theo dõi, tên người dùng hoặc bất kỳ quyền tài khoản nào khác. Trừ trường hợp những người hoặc doanh nghiệp được ủy quyền rõ ràng để tạo tài khoản thay mặt cho nhà tuyển dụng hoặc khách hàng của họ, Eventista cấm việc tạo tài khoản và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tạo tài khoản cho người khác ngoại trừ chính bạn. Bạn cũng cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp hoặc đã cung cấp cho Eventista khi đăng ký và tất cả các lúc khác sẽ là đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ, và bạn đồng ý cập nhật thông tin của mình khi cần thiết để duy trì sự đúng đắn và chính xác.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc qua Dịch vụ.

Bạn không được tạo tài khoản với Dịch vụ thông qua các phương tiện không được ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng thiết bị tự động, kịch bản, bot, spider, crawler hoặc scraper.

Mỗi người dùng chỉ có thể sử dụng một tài khoản khi tham gia các cuộc thi.

Vi phạm các Điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Eventista của bạn theo quyền quyết định duy nhất của Eventista. Bạn hiểu và đồng ý rằng Eventista không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên Dịch vụ và bạn sử dụng Dịch vụ tự chịu rủi ro của mình. Nếu bạn vi phạm tinh thần của các Điều khoản sử dụng này, hoặc gây ra rủi ro hoặc có khả năng tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Eventista, chúng tôi có thể ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ cho bạn.


SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi từ thời gian này đến thời gian khác và/hoặc chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) mà không cần thông báo trước cho bạn. Dịch vụ của chúng tôi có thể, tại một số điểm, bao gồm quảng cáo, có thể được chuyển đến nội dung hoặc thông tin trên Dịch vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua Dịch vụ hoặc từ thông tin khác. Loại và mức độ quảng cáo trên Dịch vụ cũng có thể thay đổi theo thời gian. Để đổi lại việc cung cấp Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên quan đến việc hiển thị nội dung hoặc thông tin trên Dịch vụ của chúng tôi. Một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi có thể phải tuân theo các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung, sẽ được đăng tải cùng với những tính năng đó.


QUYỀN LỢI

Eventista không đòi hỏi quyền sở hữu của bất kỳ nội dung hình ảnh nào bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ.

Eventista có quyền thương mại hóa mọi thông tin như "thích" hoặc "bình luận" thông qua Dịch vụ.

Một số phần của Dịch vụ được hỗ trợ bằng doanh thu quảng cáo và có thể hiển thị quảng cáo và khuyến mãi, và bạn đồng ý rằng Eventista có thể đặt quảng cáo và khuyến mãi đó trên Dịch vụ hoặc liên quan đến Nội dung của bạn. Cách thức, chế độ và phạm vi của quảng cáo và khuyến mãi đó có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn.

Bạn nhận thức rằng chúng tôi có thể không luôn xác định dịch vụ trả phí, nội dung tài trợ hoặc thông tin thương mại như vậy.

Bạn cam kết và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Nội dung bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc có quyền cấp phép quyền và giấy phép như quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, sử dụng sai cách hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư, quyền công bố, bản quyền, thương hiệu và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả các chi phí, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả do Nội dung bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ; và (iv) bạn có quyền và khả năng pháp lý để ký kết các Điều khoản Sử dụng này tại khu vực của bạn.

Tên và logo của Eventista là nhãn hiệu của Eventista và không thể được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Eventista.

Mặc dù ý định của Eventista là để Dịch vụ có sẵn nhiều nhất có thể, sẽ có những dịp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo trì định kỳ hoặc nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp, hoặc do sự cố của liên kết và/hoặc thiết bị viễn thông. Ngoài ra, Eventista giữ quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý rằng Eventista không chịu trách nhiệm về và không ủng hộ Nội dung được đăng trong Dịch vụ. Eventista không có bất kỳ nghĩa vụ nào để trước lọc, theo dõi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung nào.


CUỘC THI BÌNH CHỌN TRÊN EVENTISTA

Người chiến thắng của một cuộc thi hoặc cuộc thi bình chọn có thể được chọn theo nhiều cách khác nhau. Tổ chức cuộc thi hoặc cuộc thi bình chọn quyết định cách nào bức ảnh chiến thắng sẽ được chọn. Tổ chức có ba (3) lựa chọn khác nhau và tổ chức có thể chọn bất kỳ sự kết hợp nào của các phương pháp dưới đây để đánh giá bức ảnh trong cuộc thi. Tuy nhiên, sau khi tổ chức đã chọn một phương pháp để đánh giá bức ảnh, tổ chức không thể thay đổi phương pháp trong suốt sự kiện.

* Phổ biến nhất: Người dùng đã đăng bức ảnh nhận được nhiều lượt "bình chọn" nhất sẽ thắng.

* Ngẫu nhiên: Một chiến thắng ngẫu nhiên sẽ được chọn từ giữa những bức ảnh đã được tải lên cuộc thi hoặc cuộc bình chọn.

* Quyết định của tổ chức: Tổ chức của cuộc thi hoặc cuộc bình chọn quyết định bức ảnh nào sẽ chiến thắng.

Người tổ chức cuộc thi ảnh có thể hiển thị những bức ảnh đã được công bố trên trang web, cửa hàng và các địa điểm và sự kiện tiếp thị của tổ chức.

Người tổ chức cuộc thi ảnh của Eventista có thể yêu cầu sự cho phép để mua quyền của bất kỳ bức ảnh nào đã được xuất bản trên dịch vụ. Phí cho mỗi bức ảnh sẽ được người xuất bản đưa ra. Người xuất bản của bức ảnh có quyền chấp nhận hoặc từ chối đề xuất mua ảnh. Người xuất bản cần chấp nhận trước khi quyền của bức ảnh được chuyển giao cho tổ chức.

Eventista sẽ lấy 30% phí giao dịch cho mỗi giao dịch mua ảnh được thực hiện và đồng ý.

Nếu người tổ chức muốn hủy bỏ một cuộc thi hoặc cuộc bình chọn trong sự kiện, anh ấy hoặc cô ấy cần liên hệ với đội ngũ Eventista. Tuy nhiên, người tổ chức có thể sửa đổi thông tin của cuộc thi hoặc cuộc bình chọn trong khi cuộc thi hoặc cuộc bình chọn đang diễn ra.


QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ người dùng của chúng tôi.


NỘI DUNG TRÊN EVENTISTA

Nội dung có sẵn qua Dịch vụ chưa được chúng tôi xem xét, xác minh hoặc xác thực, và có thể bao gồm thông tin không chính xác hoặc sai lệch. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hoặc cam kết nào liên quan đến bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ, liên quan đến chất lượng, tính thích hợp, sự thật, độ chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ nội dung nào chứa trong Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất và đảm nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào.


THANH TOÁN

Phí. Một số Dịch vụ và Tính năng chỉ được cung cấp trong Phương thức thanh toán, và một số Nội dung Dịch vụ chỉ được cung cấp để thanh toán. Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ phí và các khoản khác nào được đưa ra khi bạn thực hiện một giao dịch có phí hoặc Nội dung Dịch vụ có phí (tổng cộng, "Phí"). Trừ khi có quy định khác trong những chính sách đó, tất cả các Phí không thể hoàn trả và không thể hủy bỏ. Hơn nữa, các số phải thanh toán không bao gồm tất cả các loại thuế bán, sử dụng, tiêu thụ, VAT và các loại thuế khác áp dụng, ngoại trừ thuế dựa trên thu nhập ròng của Eventista.

Phương thức thanh toán và Xử lý.

Thanh toán có thể được xử lý qua trang web của chúng tôi, cũng như bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán bên thứ ba nào mà chúng tôi có sẵn (như qua Stripe và một số thẻ thanh toán được hỗ trợ khác). Bạn phải cung cấp thông tin thanh toán chính xác và nhanh chóng cập nhật bất kỳ thay đổi nào (như số thẻ và ngày hết hạn). Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bạn tuyên bố rằng bạn là người dùng đã được ủy quyền của thẻ và bạn ủy quyền Eventista (và bất kỳ bên xử lý thanh toán thứ ba nào) để thu tiền từ bạn, theo cách định kỳ (nếu có), và thực hiện tất cả các hành động thanh toán cần thiết khác. Nếu thanh toán được thực hiện qua một bên xử lý thanh toán thứ ba, bạn cũng sẽ phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản của nó (mà chúng tôi không kiểm soát) - vì vậy hãy đọc kỹ những điều khoản đó. Đối với các giao dịch mua trực tiếp qua thẻ tín dụng Web Service, Eventista chịu trách nhiệm cho việc thực hiện giao dịch của bạn và sẽ khởi đầu thanh toán của bạn.


CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền lợi của người khác và mong đợi bạn cũng làm như vậy. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ và sẽ loại bỏ bất kỳ Nội dung nào như vậy nếu nhận được thông báo đúng đắn rằng Nội dung đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn khi thích hợp.


CÁC HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÉP

Dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng và truy cập chỉ cho mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động sau đây khi sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ: (i) cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ hoặc tải xuống Nội dung từ Dịch vụ thông qua việc sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm, công cụ, đại lý, thiết bị hoặc cơ cấu nào khác (bao gồm cả rô bốt, robot, máy quét, công cụ khai thác dữ liệu hoặc tương tự) khác ngoài phần mềm và/hoặc công cụ tìm kiếm do chúng tôi cung cấp hoặc các trình duyệt web của bên thứ ba thông dụng khác; (ii) truy cập, thay đổi hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc các hệ thống giao hàng kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi; (iii) thu thập và sử dụng thông tin, như tên người dùng của người khác, tên thật, địa chỉ email, có sẵn qua Dịch vụ để truyền tải bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu, thư rác hoặc hình thức quảng cáo nào khác; (iv) sử dụng Dịch vụ với bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ cách nào không tuân theo các Điều khoản này; (v) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; hoặc (vi) khuyến khích hoặc kích thích bất kỳ cá nhân khác nào để thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động trên. Chúng tôi giữ quyền điều tra và truy cứu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào trong số những điều trên và/hoặc hợp tác với cơ quan chức năng thực hiện truy cứu trách nhiệm đối với người dùng vi phạm các Điều khoản này.


LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB THỨ BA

Dịch vụ có thể bao gồm liên kết đến các trang web và dịch vụ khác không được chúng tôi vận hành. Chúng tôi chỉ cung cấp những liên kết này cho bạn như là một tiện ích và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc liên kết hiển thị trên những trang web đó. Bạn chịu trách nhiệm và đảm nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.


SỞ HỮU

Dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật pháp khác của Phần Lan và các quốc gia nước ngoài. Trừ khi được quy định rõ trong Điều khoản này, chúng tôi (hoặc bên cấp phép của chúng tôi) độc quyền sở hữu toàn bộ quyền, tiêu đề và quyền lợi liên quan đến Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được loại bỏ, sửa đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu, dấu hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác đi kèm với Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bao gồm trong mọi Nội dung. Bạn công nhận và đồng ý rằng mọi phản hồi, ý kiến hoặc đề xuất bạn có thể cung cấp đối với Dịch vụ ("Phản hồi") sẽ là tài sản độc quyền của Eventista và bạn không thể thu hồi lại cho chúng tôi bất kỳ quyền, tiêu đề và quyền lợi nào đối với tất cả Phản hồi.


CHẤM DỨT

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này, chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn.


TUYÊN BỐ

Bạn hiểu và đồng ý rằng Ứng dụng và Dịch vụ được cung cấp cho bạn dưới dạng "CÓ SẴN" mà không có bất kỳ cam kết nào. Không giới hạn vào những điều trước đó, CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Ứng dụng hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc có sẵn dựa trên cơ sở không gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi.


LOẠI TRỪ

Một số quốc gia không cho phép loại trừ một số bảo đảm hoặc loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm đối với thiệt hại gián tiếp hoặc tình cờ, vì vậy các hạn chế ở phía trên có thể không áp dụng đối với bạn.


CÂU HỎI & THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ contact@eventista.vn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản của chúng tôi.


DỮ LIỆU NÀO MÀ EVENTISTA THU THẬP?

Eventista thu thập 3 loại dữ liệu từ người dùng:

Dữ liệu Cá nhân: Thông tin có thể xác định được, như tên của bạn, địa chỉ email và số điện thoại, mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký trên trang web hoặc khi bạn chọn tham gia các hoạt động liên quan đến trang web, như cuộc thi trực tuyến và bảng bình luận. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào, tuy nhiên, việc từ chối có thể ngăn bạn sử dụng một số tính năng của trang web.

Dữ liệu Phái sinh: Thông tin mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập trang web, như địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập và các trang bạn đã xem trước và sau khi truy cập trang web.

Dữ liệu Từ Cuộc thi và Khảo sát: Thông tin cá nhân và thông tin khác mà bạn có thể cung cấp khi tham gia cuộc thi và/hoặc tham gia khảo sát.


TÔI CÓ THỂ TRÁNH VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHI SỬ DỤNG TRANG WEB EVENTISTA KHÔNG?

Người dùng có khả năng quyết định xem họ muốn cho phép loại cookie nào (Cần thiết, Chức năng, Phân tích, Quảng cáo) thông qua Thông báo hiện trên trang web của chúng tôi.

Người dùng có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ GDPR chuyên dành của Eventista để thảo luận về các phương pháp khác nhau nhằm giảm thiểu việc thu thập dữ liệu cá nhân nếu có thể. Hãy nhớ rằng một số thông tin là hoàn toàn cần thiết để trải nghiệm đầy đủ chức năng của trang web và dịch vụ của chúng tôi.


BẠN GIỮ DỮ LIỆU CỦA TÔI TRONG BAO LÂU?

Eventista sẽ giữ lại dữ liệu thu thập (như địa chỉ email, số điện thoại, vv.) cho đến khi bất kỳ một trong những nội dung chiến dịch của bạn vẫn còn trong thời gian bảo hành. Chúng tôi lưu trữ và giữ lại dữ liệu này để thuận tiện cho việc giao tiếp và ngăn chặn hành vi gian lận.


LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ KIỂM TRA CÁCH DỮ LIỆU CỦA TÔI ĐƯỢC XỬ LÝ?

Bạn có thể gửi cho chúng tôi một tin nhắn bằng cách sử dụng biểu mẫu ở trên và Bộ phận Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 48 giờ.
Footer Logo
Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Eventista. GPĐKKD số 0110372057 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 31/05/2022

  • Địa chỉ: Số 33D1 - 1A Trần Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Email: contact@eventista.vn
  • Hotline: +84 90 1946686
Về Eventista
  • Trang chủ
  • Điều khoản dịch vụ
  • Chính sách thuế, phí, hoàn trả
  • Hướng dẫn thanh toán
  • Chính sách bảo mật
Mạng xã hội
Tiktok Icon